Veure programa

Sam Spade Detectius

Si estàs buscant un bon detectiu has trucat a la porta correcta.
Parlem de casos oberts en el nostre gabinet, i cada setmana conversarem amb
criminalistes, detectius, psicòlegs, psiquiatres etc, especialistes que ens puguin aportar llum a la temàtica dels nostres casos.
Presenta Sigrid Galindo.

 

Programa

Sam Spade Detectius (04-11-2019) Enetrevista a Miguel Aguirre, Cap del Gabinet Psicològic Aguirre

Sam Spade Detectius (04-11-2019) Enetrevista a Miguel Aguirre, Cap del Gabinet Psicològic Aguirre

.